Община Казанлък за поредна година ще даде пари за издаване на казанлъшки автори

Заповед на Кмета на Община Казанлък, правила за финансирането и формуляр за кандидатстване може да изтеглите от интернет страницата на Общината, раздел „Култура“, подраздел „Съобщения“.

• Заповед

• Правила за финансиране

• Формуляр

от 05.03.2019 г. до 16.30 ч. на 05.04.2019 г. на гише №2 в Центъра за услуги на граждани в Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6. По процедура, след изтичане на крайния срок за кандидатстване с нарочна заповед на Кмета Галина Стоянова се сформира комисия, без участието на кандидатствалите автори, която прави подбор на книгите, одобрени за финансиране по общинската програма. За поредна година в културния календар на Община Казанлък са предвидени средства за подкрепа към писменото слово на творци от Казанлък.