Общината дари свой имот на болницата

Това реши на редовното си 50-то заседание Общинският съвет в Казанлък. Дареният имот е с обща площ 7 795 квадратни метра и се намира в Промишлената зона на Казанлък. Предложението бе внесено от кмета Галина Стоянова, която в докладната си до Общинския съвет пояснява, че капиталът на болницата е 6 млн.762 хил.979 лв.  МБАЛ „ Д-р Христо Стамбалски” обслужва население от 103 508 жители от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево. Средностатистично броят на леглата в здравното заведение е 268. За предходните две години болните обслужени в здравното заведение са над 20 хиляди. Отчетната 2017 година дружеството е приключило със загуба м размер на 283 хил.лв. За трета поредна година всичките отделения на здравното заведение са на загуба. Очакваната загуба за 2018 година възлиза на 170 хил.лв.
Общинските съветници не приеха предложението на общинския съветник от БСП Румяна Друмева Общината да плаща на болницата ежемесечна издръжка, както и въпросният имот да бъде първо продаден от Общината, след което средствата да бъдат дадени на МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“.
Кметът Галина Стоянова бе категорична, че се спекулира с финансовото състояние на болницата. Тя съобщи, че е провела разговор с министъра на здравеопазването, от който става ясно, че касовото изпълнение на бюджета на болницата за 2018 е 6млн.510 хил. 554 лв.
Утвърдения бюджет за здравното заведение в Казанлък за 2019 е 6 млн.835 хил. 838 лв или от Здравната каса бюджета му спрямо предходната година е увеличен с 325 хил 324 лв.
За 2018 година от държавата на казанлъшката болница са отпуснати допълнителни средства в размер на 182 хил.639 лв. За 2019 година тя ще получи 797 хил.лв. „ живи пари“. „ Общо от държавата и Здравната каса болницата ни ще получи 1 млн. 122х 324 хил. лв. повече от бюджета за 2018 г.“, каза още Стоянова. Тя поясни и, че с имота който ще бъде дарен на болницата, през 2019 година тя ще бъде финансирана със свежи пари в размер 1млн 500 хил.лв.
Какво сочи анализът за дейността на лечебното заведения за последните години. През 2013 година Многопрофилната болница е обновен с общо 70 апарата, които са структуроопределяща медицинска апаратура, почти за всички клинични и параклинични отделения по проект на Община Казанлък за 3 млн. 269 хил.лв. През 2014 година с проект на Община Казанлък са приложени мерки за енергийна ефективност в болницата на стойност 2 млн.607 хил.лв. Със собствени средства е довършена модерницацията на операционния блок и към днешна дата лечебното заведение разполага със съвременни операционни системи. През 2015 година спешно са закупени рециклирана стерилизационна машина за над 40 хил.лв. В лечебното заведение изцяло са подменени три петдесетгодишни асансьора, което позволява значително да бъдат намалени разходите за техния ремонт. Лечебното заведение през тези години почти изцяло подменя транспортния си парк. Закупени са реанимобил и лек автомобил за транспорт на пациенти и лекарски екипи събирани по спешност, които сменят автомобилите с над 20-годишна експлоатация.
През месец септември 2014 година ръководството на дружеството кандидатства за акредитация на лечебното заведение по ИСО – 9000 в структурите на бизнеса. Акредитационната процедура завършва с отлична оценка за цялостната медицинска дейност за срок от пет години, което е прецедент за болницата. За първи път в историята на дружеството се получава право за практическо обучение на студенти и следдипломно обучение на магистър – лекар и специализанти. За трета поредна година, в Бюджета за 2019 година на Община Казанлък, са предвидени средства за специализанти към МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски”, което ги обвързва с петгодишен договор за работа в здравното заведение.
Болницата със собствени средства извършва газификация на сградата и намалява разходите за отопление в годишен размер от 331 хилл лв. на 172 хил.лв. През 2015 година е продаден терен – дарение от Община Казанлък, с което се позволява лечебното заведение да запази относителната си финансова стъбилност през 2016 и 2017 години. През този период персоналът на лечебното заведение инвестира собствени средства в размер на 409 хил.лв. в апаратура.