Общината ще превърне дворовете на детските градини в райски кътчета

През 2012 година Община Казанлък цялостно ремонтирана и газифицира Детска ясла №4 „Пролет“. Яслата е най-голямата в града и помещава близо 100 деца. За да създаде по-голямо удобство на децата, техните родители и обслужващия персонал Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова предложи на Общински съвет – Казанлък да гласува сумата от 35 492 лева за облагородяване на дворното пространство, изграждане на площадки за най-малките деца, от 0 г. до 3 г., с детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка и пясъчник.

В ДГ№8 „Юрий Гагарин“ Община Казанлък  внедри мерки за енергийна ефективност и газифицира детското заведение през 2013г. То обгрижва повече от 170 деца. Общинските съветници подкрепиха предложението на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за облагородяване на дворното пространство, изграждане на площадки за деца от 3 г. до 12 г., с детски  съоръжения, ударопоглъщаща настилка и изграждане на футболно игрище и лекоатлетическа писта за 60 560 лева.

Дейностите на Община Казанлък по облагородяване на дворните пространства следват извършените ремонти на сградите на детските и учебните заведения в община Казанлък.