Общината увеличава Двойно парите за “Ин витро” и специализанти в Болницата

За  акцентите в дейността на Общината в областта на здравеопазването заместник-кметът Лилия Цонкова поясни, че през 2020 година е увеличена и сумата по програмата за подпомагане на специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – на 30 хил.лв.

Във връзка с огромния проблем, който има болницата с недостиг на медицински сестри и акушерки, средства от тази програма ще бъдат насочени за стажове на медицински сестри, основно от Тракийския университет в Стара Загора, които след това ще имат ангажимента да останат да работят в болницата в Казанлък.

Заместник –кметът Лилия Цонкова поясни, че през годините Община Казанлък и ръководството на болницата активно са търсили възможности за подобряване на материалната база на лечебното заведение.

В периода 2014 г. – 2015 г. Община Казанлък реализира два мащабни проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция, обновяване и оборудване на част от отделенията в болницата, включително на родилна зала в отделение по акушерство и гинекология.