Общинската хазна никога досега не е разполагала с толкова пари – 66 996 693 лв.

Дори и те замълчаха, впечатлени от числата.  Ако и да се въздържаха, казанлъшките социалисти реално подкрепиха рекордния в историята на Общината Бюджет 2020.

Кметът на Община Казанлък прие всички предложения на политическите партии, направени между двете четения. Сред тях са:

–        Асфалтиране на ул.„Наслука“ и част от ул.„Митко Палаузов“, кметство Бузовград“ с 50 000 лева, вместо асфалтиране на част от ул.„Радецка” до ул.”Антон Страшимиров” с полагане на бордюри, с. Бузовград;

–        Изграждане да осветителна система на ХГ „Казанлък“ и ИМ „Искра“ с 50 000лв.яяяя, което ще бъде реализирано при наличие на икономии в издръжка на Общинска администрация;

–        „Асфалтиране на ул.„Пионерска“ 1008 кв. м. + 2бр. дъждоотока със стойност 22 000 лева“, вместо асфалтиране на част от ул.”Опълченска”, с.Овощник със стойност 20 000 лева;

–        Асфалтиране на ул.“Стара Планина“ 730 кв. м. +  2бр. дъждоотока за 18 000 лева вместо асфалтиране на част от ул.”1 май”, с.Овощник със стойност 20 000 лева;

Сред направените промени между първо и второ четене, които днес общинските съветници гласуваха са:

–        Субсидия в размер на 21 024,09лв. за „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД, поради невъзможността търговското дружество да генерира приходи до привличането на инвеститори;

–        Ремонт и преустройство на Фондохранилице ИМ“Искра“, гр.Казанлък с бюджет 50 000лв. от делегираната държавна дейност на институцията като второстепенен разпоредител;

Рамката на Бюджет 2020 на Община Казанлък е рекорден – в размер на 66 996 693лв., с близо 15% повече от 2019г. Средствата от 67 млн.лв. са в две насоки: делегирани държавни дейности – 37 306 651лв., приходи от местни дейности – 27 979 972лв. Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020г. е в размер на 9 352 414лв.

С одобрените средства Кметът Галина Стоянова и нейният екип ще работят в посока на заложените по-социални политики:

–        10 на сто увеличение на заплатите в Общинска администрация и всички общински звена;

–        10 на сто увеличение на заплатите на културните институти;

–        14 на сто увеличение на възнаграждението на медицинските сестри към общинските заведения и с почти 18 на сто увеличение за помощния персонал в детските ясли;

–        повишаване на качеството на хранене на децата в детските заведения, предоставянето на ваучер за еднократна помощ за закупуване на пелени за новородените деца, намаляване на стойността на купона за хранене в Детската кухня – майка;

–        двойно увеличение на средствата, които Общината предоставя за обучение на лекари – специализанти, като към Общинската програма ще бъдат включени и медицинските сестри и акушерки – специализанти;

–        двойно увеличение на средствата за фонд „Ин витро“ до 30 000лв.;

–        20 на сто увеличение на субсидията за спортните клубове, за да бъде засилен стимулът на децата за масов спорт;

– Общинският бюджет за 2020г. отразява и политиката за реконструкция на образователната и уличната инфраструктура в града и по населените места. Предстои изпълнението на големите проекти:

–        Реконструкция на надлез „Катекс“;

–        Изграждане на туристически атракцион „Светът на траките“;

–        Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „ДКЦ – Поликлиника“ и др.

През 2020г. ще бъдат издължени заемите на Община Казанлък и политиките на Кмета Галина Стоянова ще бъдат изпълнявани със собствени средства.

Общинският бюджет за 2020г. отразява и политиката за реконструкция на образователната и уличната инфраструктура в града и по населените места. Предстои изпълнението на големите проекти:

–        Реконструкция на надлез „Катекс“;

–        Изграждане на туристически атракцион „Светът на траките“;

–        Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „ДКЦ – Поликлиника“ и др.

През 2020г. ще бъдат издължени заемите на Община Казанлък и политиките на Кмета Галина Стоянова ще бъдат изпълнявани със собствени средства.