Осем петдесеттонни крика повдигнаха моста “Катекс”

Започна поетапната подмяна на старите стоманени лагери с нови. За целта беше изградено специално скеле. Цялото повдигане на гредовите скари се извършва чрез осем петдесеттонни хидравлични крика свързани в общ хидровличен възел. От изключителна важност е съоръжението да се повдига равномерно по цялата дължина. Най малкото отклонение може да причини сериозна авария. Инж. Красимир Цонев, ръководител на обекта, лично контролираше работата на подемните устройства. Работата е изключително отговорна, а откритите време на работата компрометирани участъци по плочата, я правят и опасна. Дейността е под постоянен контрол от инж. Маргарит Тонев, представител на фирмата осъществяваща строителен надзор.
На подмяна подлежат 56 лагера. Ще останат лагерите на устоите на моста, които са в добро състояние. Всички останали подвижни лагери ще бъдат подменени. Неподвижните ще бъдат почистени.

Свързани новини:

Ремонтът на Надлез “Катекс” навлиза в същинската си част

Подробно за Ремонта на Надлез „Катекс“