Още 4 междублокови пространства придадоха Европейски вид на Казанлък

Междублоковите пространства, които завърши Община Казанлък се намират между блокове 62 – 64 – 66 – 68 на бул.“23 пехотен Шипченски полк“.

 

Положена е трайна настилка пред входовете на жилищните блокове. Предстои изкърпване и на алеята, южно от 4-те блока.