От 6 август в Казанлък стартира електронен прием и за детските ясли

Заместник-кметът Лилия Цонкова, отговарящ за проекти с външно финансиране и хуманитарни политики, поясни, че тази година за първи път се въвежда електронен прием за детските яслени групи.

“Предходните години имахме такъв за детските градини и яслените групи в детските градини и практиката до момента показва, че електронния прием е успешен.  Тази година благодарение на Кмета на Община Казанлък успяхме да го  въведем и в четирите самостоятелни детски ясли,  като това трябваше да стане през юни месец, но предвид пандемията от Ковид-19 и това, че нямаше свободни места в детските ясли,  защото те  към момента са пълни, нямаше смисъл тогава да се провежда приема.  Затова и го отложихме за август месец.”, каза още Цонкова

В периода от 6 август до 17 август, включително, както онлайн, така и на място родителите ще могат да регистрират заявления в електронната система в избраната от тях детска ясла. Класирането ще бъде обявено на 20 август, а записването на приетите деца ще започне на 20 и ще продължи до 28 август, включително. Приетите деца в августовското класиране ще постъпват поетапно в детските ясли от 15 септември 2020 г., по изготвен от директора на институцията график, но не по-късно от 45 дни от записването.

Пълният график на дейностите по приема, както и правилата и критериите, могат да бъдат разгледани на https://dy.kazanlak.bg.

На територията на град Казанлък функционират четири дневни детски ясли -ДДЯ № 4 “Пролет”, ДДЯ № 5 “Детелина”, ДДЯ № 6 “Надежда” и ДДЯ № 8 “Васил Левски”, с обновена материална база и квалифициран медицински персонал.

Вестник Искра