Откриват нова автобусна линия №8

Изменения в маршрутното разписание на автобусна линия №1 и автобусна линия №8 бяха приети по време на редовно заседание на Общинския съвет в Казанлък. Промяната в транспортната схема е по предложение на Община Казанлък във връзка с предстоящо изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Казанлък“ – етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Гласуваните промени целят по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градска територия, постигане на по-добър синхрон на достъпност, както и подобряване скоростта на обслужване.

Измененията касаят линията на автобус  №1, която  е допълнена с два часа – един ранен и един късен – в 4 часа сутринта и в 21.30 часа, като целта е да бъде улеснено придвижването на работещите от първа и втора смяна в предприятията.

Линия №8 е изцяло нова. Началната и спирка е от най-горния източен край на Казанлък, като маршрутът преминава през южната част на града, стига до западната част и съответно до големите предприятия в индустриалната зона. В маршрута на този автобус е и ПГ по лека промишленост и туризъм. Целта е да бъдат обхванати работниците в големите предприятия в тази част на града сутрин и вечер, а през деня и учениците.

loading…

Преди да се стигне до това решение Община Казанлък инициира анкетно обсъждане с работници от засегнатите предприятия.

По думите на заместник-директора на „М+S Хидравлик“ Калин Божков  работещите във фирмата приветстват съществуването на тази линия, защото тя ще облекчи и тях, и трафика в града. Той обясни, че много от работниците ходят на работа с личните си автомобили, паркирайки ги по улиците, като по този начин задръстват движението,а също и допринасят за мръсния въздух в града. Божков поясни също, че от направеното проучване е видно, че ремонтът на надлез „Катекс“ натоварва много движението в тази част на града. Ползвайки личен транспорт работниците от фирмите допринасят допълнително за това натоварване и в този смисъл автобусите ще улеснят придвижването на работниците до съответните фирми.