Парите на Казанлък на публично обсъждане

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отправи покана към местния бизнес, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и обществеността за участие в публично обсъждане на  Отчета на бюджета за 2018г.

Обсъждането на Отчет на бюджета за 2018 г. ще се проведе на 4-и юли, четвъртък от 17,00 ч. в Зала №6 на Общината.