Първо заседание на общото събрание на ОУТР “Долината на розите” Казанлък за 2020г.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова поздрави участниците в първото за годината заседание на Общото събрание на ОУТР “Долината на розите“ Казанлък, което се проведе в Зала №6 на Община Казанлък: “3-и сме от 9-те регистрирани туристически райони в страната, което е похвално за кратката ни работа от година и половина – две!”, поздрави участниците в срещата. Предвид проведените местни избори, участниците в срещата гласуваха промени в Управителния съвет, за да може да продължат да взимат легитимни решения. Така бе приет новият член на сдружението – община Чавдар. Сред обсъжданите теми бяха и избор на имиджово лого и становище за имиджова брошура на ОУТР “Долината на розите“, за да може още през тази година „Долината на розите“ да излезе на международните туристически борси. През туристическите райони ще бъде представян туризмът в цяла България.

Изпълнителният директор на ОУТР с център Казанлък Деана Петкова докладва за документацията и регистър на членове и на входяща / изходяща документация. Присъстващите гласуваха и бланка на Организацията за управление на туристически район „Долината на розите“. „Това са първоначалните задължителни елементи, за да съществува една организация.“, посочи Галина Стоянова. С гласуване изработката на документите бе възложена на изпълнителния директор. „Аз много бих искала, независимо, че прохождаме, да се насочим към създаването на сайт на сдружението, което ще улесни работата ни в бъдеще.“, сподели Кметът на Казанлък и по нейно предложение бе гласувано и това предложение като тема за следваща среща.

Таня Иванова от Министерство на туризма, сътрудник към сдружението, представи проект на Министерство на туризма, по който се учредяват и ОУТР и би могло да се потърси съдействие за финансиране на дейността на ОУТР. „От Вас зависи, съвместно с останалите туристически региони, да направите предложения, които министерството да разгледа.“, насърчи участниците в срещата Таня Иванова. Географски най-малък, но откъм туристически продукти – най-наситен, определи тя туристическия район, с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм и отбеляза, че трябва всички да се възползват максимално от това.

Пресцентър на община Казанлък