Пътят Голямо Дряново – Дунавци забранен за МПС над 12 тона

Редица инфраструктурни проекти изпълнява кметството в село Голямо Дряново, каза кметът на селото Петьо Апостолов. В този смисъл той поясни, кои са те и кои са акцентите в тях. След редица извършени последователни дейности е затворен за движение на моторни превозни средства с тегло над 12 тона четвъртокласният път между селата Дунавци и Голямо Дряново. Сред аргументите на кметството и местните жители са, че през този път преминава железопътен прелез, има и мост над река Лещница. „Този път се амортизира вследствие на преминаващите тежки автомобили. Знаците вече са монтирани, те са в сила и ще се осъществява контрол. Релсите на прелеза също са ремонтирани. Всичко това бе съгласувано с кмета Галина Стоянова, с Община Казанлък, като едновременно с това в Общинския съвет бе гласувана сумата от 52 хил.лв. за отремонтиране на този път и преасфалтирането на големи участъци от него– 2 500 кв.м.“, каза Петьо Апостолов и поясни, че е планирано и почистване на пътя от растителност. И тези дейности са съгласувани с кмета Стоянова. Събират се оферти от фирми, които да извършат това.