Побратимяване на Казанлък със Загатала, Азербайджан

В предложението на Кмета Галина Стоянова тя посочва: „Побратимяването ще разшири международното сътрудничество и ще увеличи мрежата от близки контакти на Казанлък с още един.“. Кметът посочва общото между двата града, а именно производството на етерични масла и създаването на нови възможности за бизнес партньорства. Като добър повод за сближаване се изтъква опознаването на историята, културата, бита и душевността на жителите на двата града. Кореспонденцията между кметовете на двете общини се води вече близо 2 години, с активното съдействие на поланика на Република Азербайджан у нас Н.пр. Наргиз Гурбанова, която полага изключителни усилия за укрепване и задълбочаване на отношенията между двете страни и на посланика на Република България в Азербайджан Николай Янков.

В Загатала, в северозападната част на Азербайджан, живеят около 41 000 души се произвежда розово и лавандулово масло, алкохолни напитки, тютюн, чаени изделия, ядки, изделия от коприна и др. В региона има около 100 исторически паметника, сред които най-известна е крепостта Пери Гала, която се отнася към IV – V век и в превод означава „Крепост на феята“.

На своето заседание на 27 февруари местните старейшени ще дадат одобрението си за подписване на Споразумение за побратимяването на град Казанлък с град Загатала в Азербайджан. Над 30 хиляди жители населяват градчето, разположено на река Талачай, в гористите подножия на южните склонове на Главния кавказки хребет. То е известно с производството на розово и лавандулово масло, алкохолни напитки, тютюн, чаени изделия, ядки и производство на коприна. „Общото между двата града, а именно производството на етерични масло, е добър повод за сближаване на двете общности, то е от взаимен интерес и ще доведе до възможности за обмяна на опит в това производство и бъдещи нови бизнеспартньорства“, е записано в мотивите за подписване на споразумението между двете общини. Предложението за побратимяване е дошло от българския посланик Николай Янков през септември 2018 година.

Загатала е основен туристически център в Азербайджан, с много хотели и места за отдих и близо 100 исторически обекта в околностите. В него са разкрити филиали на Азербайджанския държавен педагогически университет, Азербайджанския държавен икономически университет и Бакуския ислямски университет. В града се помещава и Държавният колеж по управление и технологии в Загатала.