Почти 200 бона за улица „Орфей“

Община Казанлък започна дейности по изграждането на улица  „ Орфей” в квартал „ Крайречен“.

Заместник – кметът Даниела Коева подчерта, че улицата е заложена в Инвестиционната програма за 2019 година.

Дейностите са факт, след като е одобрен проект и е издадено разрешение за строеж, и след като е изградена подпорна стена на река „ Старата река” в този участък.

Ремонтните дейности по изграждане на улицата са в размер на 196 хиляди лева.

В рамките на това финансиране ще бъде изградена основата на улицата, в него е заложено и покритието от асфалт на площ от 2 300 квадратни метра. От едната страна, по цялата дължина на улица „ Орфей”, от връзката и с улица „ Капрони”, ще бъде изграден тротоар, с дължина приблизително 400 метра.

Дейностите по изграждане на улицата ще продължат в рамките на 30 дни, след което Община Казанлък ще монтира и осветлението, което е заложено в проекта, като стълбове и подземна комуникация.

До момента „ Орфей” е съществувала като улица по плана за регулация, но на терена не е имало трайна настилка. За да се стигне до момента за полагане на асфалтова настилка и за изграждане на тротоари, са изградени водопровод и канализация за целия квартал „ Крайречен”. „ Това е една много съществена част от цялата работа и това прави възможно планирането на тази улица с полагането на трайните настилки в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 година”, каза Коева.

Оттук нататък Общината има възможност да залага финансиране за подобряване и на състоянието на съществуващите настилки по улиците на квартала.

„ Ние го правим така, както бяхме обещали на хората от квартала преди няколко години, когато все още не беше стартирал проектът за полагане на водопровода и канализацията, че някога там ще има истински водопровод, канализация и улица. Тази година за живеещите на улица „Орфей” това ще бъде факт”, подчерта заместник-кметът Даниела Коева.