Ползотворни срещи за Плана за интегрирано развитие на Община Казанлък

Като ползотворни определи екипът на Община Казанлък срещите с четири фокус групи, като част от дейностите за разработване на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за следващия програмен период.

На участниците в срещите бе представен анализ на социално-икономическото състояние на общината, част от Плана за интегрирано развитие за следващите седем години, 2021 – 2027.

Общинският екип и фирмата, която разработва плана „НСОРБ-Актив“ЕООД проведе в рамките на два дни в Културно-информационния център разговори с представители на бизнеса, държавни, общински и социални институции, образованието, здравеопазването, културата и туристическия бранш, спорта, неправителствените организации и граждани по тяхната визия за развитието на община Казанлък.

Като „заинтересовани страни“, те коментираха първите резултати за задаване на приоритетни теми за близкото бъдеще на Казанлък и региона. Те напълно съвпадат с онлайн допитването към обществеността, което бе проведено през лятото и очертава следните важни теми за развитие на общината.

Предстои извеждане на визията за развитието на Община Казанлък за следващия програмен период 2021–2027, на приоритети, специфични цели, към които общността на Казанлък ще се стреми, както и изготвяне на подробна програма, с конкретни проекти за тяхното постигане.

Пресцентър на Община Казанлък