Приключени са строителните дейности в Дома за стари хора с деменция

Финализирани са строителните дейности по Проекта за реконструкция на Дома за стари хора с деменция , които започнахапрез месец февруари 2019 година, каза Лили Цонкова, заместник-кмет по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики. Тя поясни, че предстои въвеждане на обекта в експлоатация, след което ще бъдат оборудвани помещенията, които са променени в самата сграда.

В рамките на проекта е извършено цялостно преустройство, реконструкция и съхраняване на първия етаж на дома, като в дейностите са включени стени, дограма и изграждане на покрив.

Възложено е и проектиране за цялостна реконструкция на втория етаж, благодарение на който през 2020 година Общината ще може да финансира и преустройството на втория етаж, където ще бъдат преместени и мъжете от сега съществуващия дом в новата сграда.

Проектът включва изграждането на дневен център за лица с различна форма на деменция, като са изградени различни кабинети, спални помещения, трапезария, кухня, кабинети за консултация и рехабилитация.

Преустроено е и дворното пространство, за да може и то да бъде използвано от посещаващите Дневния център и извършване на различни терапии извън сградата.

Капацитетът на новата сграда е 40 лица, като е включена и почасова дневна грижа.

„ Но дейностите, които касаят този проект са само изграждане на самата сграда, а след приключването му ще трябва да бъде разработен друг, по Оперативна програма „ Човешки ресурси”, чрез който ще се финансира реално предоставянето но услугата”, подчерта Цонкова и поясни, че изграждането и разкриването на такъв дневен център ще бъде нова социална услуга, която ще се предоставя на територията на община Казанлък и на този етап единствената за Югоизточния регион.

Общата стойност на проекта е 586 хил. лв., като 33 хил. лв. е собственият принос на Община Казанлък.

Цонкова бе категорична, че всяка година Община Казанлък успява да реализира изключително много инициативи в социалната сфера и според нея може да се каже, че тя е една от приоритетните сфери, с много големи постижения.