Продажбата на имота в Несебър – кризисна мярка в кризисно време

Да бъде обявен за продажба имотът на Община Казанлък – терен в Несебър с обща площ 2 800 квадратни метра, с начална тръжна цена 853 хил. 800 лв. реши по време на редовното си заседание Общинският съвет в Казанлък. Със средствата от продажбата на този имот ще бъдат реализирани други обекти от Инвестиционтата програма на Общината за 2020 година. Според общински съветници причина за това решение е неизпълнението на бюджета на Община Казанлък за 2020 година, по обективни обстоятелства.

Неизпълнението на данъчните приходи в община Казанлък при данък недвижими имоти в Бюджета за 2020 година е минус 161 хил.622 лв. Неданъчните приходи в приходи и доходи от собственост са минус 588 хил. 179 лв., в приходи от такси за детски ясли и градини – минус 216 хил. 569 лв., от ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други общински такси – минус 153 хил. 312 лв.

Нереализираните приходи от продажба към деветмесечието са в размер на 1 млн. 902 хил. 700 лв.

Към 30 септември неизпълнението на бюджета на местните приходи, спрямо същия период на 2019 година е над 1 млн. 270 хил.лв.

Общинският съветник от ГЕРБ Галин Иванов бе категоричен, че Община Казанлък е положила  много усилия, за да си възвърне терена в Несебър, но обективни обстоятелства налагат той да бъде продаден. „Има обективни условия да считаме, че първоначалните намерения за строеж има голяма вероятност да не може да се реализират в обозримо бъдеще. Неочакваната за всички ситуация с Covid – 19, която възникна в началото на тази година подложи на сериозно изпитание изпълнението на Бюджета на Община Казанлък през 2020 година, а вероятно така ще бъде и през следващата 2021 година. Идеята за продажбата на този имот не е апелираща ни най-малко към мен и моите колеги, но аз мисля, че това е едно необходимо действие в сегашната ситуация. Моето мнение е, че по-добре е този имот да бъде продаден, отколкото да запустява. Още повече, че ако нищо не се случва с него и не бъде продаден или отдаден за строеж, най-вероятно ще бъдем принудени да поемем нов общински дълг, който ще се плаща от всички нас, жителите на община Казанлък.“

Една от групите съветници, подкрепила решението за продажба на имота в Несебър е „Алтернатива на гражданите“. В този смисъл Добрин Драгнев подчерта, че въпросът за продажбата на терена в Несебър е обсъждан в групата достатъчно задълбочено и правилното решение на този етап е имотът да бъде продаден, и постъпленията да се използват за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Казанлък: „Това в голяма степен е продиктувано от ненормалната ситуация, в която се намираме от март месец насам – извънредно положение, и всичко това даде много съществено отражение върху местните приходи.“

Драгнев подчерта също, че съветниците от „Алтернативата на гражданите са подкрепили предложението за продажба на този имот, защото: няма спор, че Общината има нужда от недвижима собственост, но тя трябва да се използва за изпълнение на задачите, които има една Община или пък да се ползва от достатъчно голям кръг от граждани, жители на община Казанлък за задоволяване на техните потребности: „ Считаме, че под каквато и да е форма опитът на Община Казанлък да реализира такава почивна станция в Несебър, означава, че всичките и инвестиционни намерения, които са включени вече в Инвестиционната програма за 2020 година и са изостанали, а и бъдещи такива, няма да могат да бъдат реализирани, поради липса на средства. Т.е. ние трябва да изберем: ще имаме почивна станция, ще реализираме строеж в Несебър или другият вариант е, събираме нашите усилия за подобряване на средата в община Казанлък. Нашето виждане е, че много по-добре би било и ще е полезно за много по-голям кръг от хора, ако изпълняваме Инвестиционната програма насочена към Казанлък и всички селища в общината. Все пак един такъв имот ако бъде реализиран, под каквато и да е форма, той ще се ползва от ограничен кръг от хора. Докато това, което е започнато да се прави в общината и това, което ще може дасе направи с евентуалните постъпления от продажбата ще бъде от полза и ще бъде през погледа на всички жители на община Казанлък. Това е основният ни аргумент в подкрепа на решението имотът да бъде обявен на публичен търг.“

Драгнев бе категоричен, че продажбата на имота в Несебър е въпрос на приоритети. Няма човек, който да не иска да има такъв имот на морето. Но по-важно е  да бъдат реализирани обектите заложени в Инвестиционната програма 2020 година, а и да има средства за тази през 2021 година, която много скоро ще започне да се обсъжда и приеме от Общинския съвет.

loading…