Проектът за уличното осветление очаква одобрение

В градовете Казанлък, Шипка, Крън и село Розово се очаква одобрение на проекта за подмяна на уличното осветление, който е подаден към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет проекти с външно финансиране и хуманитарна политика. Тя поясни, че стойността му е 1 млн. 170 хил.лв. Продължителността на проекта е 18 месеца.
В рамките на проекта ще бъдат подменени осветителните тела – старите натриеви лампи с нови светодиодни, които ще бъдат с по-малка мощност, съответно с по-малка консумация на енергия. „Правим модернизация на системата за мониторинг и контрол на цялостната осветителна мрежа, както и ще бъдат монтирани около 10 броя енергоспестяващи осветители“, подчерта Лилия Цонкова.