Програмата за финансова подкрепа с ваучери за новородени деца продължава и през тази година

Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ под формата на Ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на Новородено дете  на територията на община Казанлък, по предложение на групата съветници на ПП ГЕРБ ще получи ресурс в размер на 150 000 лв. и ще продължи активно да подпомага имащите право да я получат родителите през новата 2021 г.

Финансовата помощ е в размер на 500 лв. и се предоставя под формата на Ваучери за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни. През изминалата 2020 г. от програмата са се възползвали 187 деца.
Кандидатстването за финансова помощ става по реда на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък и се извършва въз основа на подадено Заявление-декларация по образец (Приложение № 1).

Подробна информация може да бъде получена всеки работен ден на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Казанлък. или на сайта на Община Казанлък на адрес: https://www.kazanlak.bg/page-9743.html.

loading…