Проверките на столовото хранене в училищата продължават

Продължават проверките на столовото хранене в основните училища в Казанлък и през следващата седмица. Комисията, в която са включени представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), РЗИ – Стара Загора и Община Казанлък, заедно със заместник-кмета по Образование Лилия Цонкова, вече няколко дни инспектира качеството и организацията на столовото хранене в учебните заведения.

Очаква се, след приключване на работата си, комисията да оповести направените констатации по отношение на фирмите ЕТ “Янко Мермеклиев” и “Йоги 5” ЕООД, приготвящи и доставящи храната в училищата.

Представителите на БАБХ, РЗИ и Общината следва да изложат констатациите си и по отношение на директорите на учебните заведения, които съгласно договора, отговарят за организацията и контрола на храненето.

След като комисията приключи с проверките, Община Казанлък ще предприеме нужните действия, ако са необходими такива, съгласно правомощията си.

Пресцентър на Община Казанлък

Започва проверка на фирмите за столовото ученическо хранене