Радиана Стефанова: Децата, Спорта и Образованието остават приоритетите и за 2020

При обсъждането на Бюджет 2020 година на Община Казанлък Радиана Стефанова поясни, че в Бюджета е заложено 20 – процентно завишение на субсидията на спортните клубове, което е 210 хил.лв. за повече от 30 спортни клуба в Общината.

„Надявам се, че по този начин дейността на клубовете ще бъде облекчена, повече деца и младежи ще могат да се включат в различните прояви на масов спорт, особено тези, които са традиционни за Казанлък. В същото време състезателите ще могат да участват в много повече състезания и съответно да подобряват и постиженията си“, каза Стефанова

Като друг акцент тя определи проектът за реконструкция на сградата на училището в село Розово, която от много години не се използва. Проектът е насочен към превръщането му в детска академия за развитие на таланти. „Проект, който ще превърне тази база в привлекателна и модерна сграда, за да може децата и младежите да развиват своите таланти в областта на науката, изкуствата и спорта“, подчерта Стефанова.

В Бюджет 2020 е заложено и 50 – процентно увеличение на хранодена в детските заведения на територията на община Казанлък, което ще бъде за сметка на качеството и разнообразието на предлаганата храна. В същото време всички родители, които ползват услугите на Общинското предприятие „Кухня – майка“ ще бъдат подпомогнати с намаляване на стойността на купона, която заплащат до момента.

Радиана Стефанова поясни, че и Бюджет 2020 година ще продължи политиката за ремонти в учебните и детски заведения в община Казанлък. Продължава вторият етап на ремонтните дейности в детска градина „Славейче“. Акцент са и дейностите насочени към подобряване на дворните пространства и уредите за игра в детските градини и ясли, като през 2020 година ще бъдат обхванати Детска ясла №8, детските градини „Юрий Гагарин“ и „Пчелица“.

Предвидени са средства за дейности и във филиалите на градините в населените места. Предвидена е и сума за газификация на Основно училище „Христо Ботев“ в село Енина, с всички положителни последици от това.

Стефанова подчерта, че сумата във функция „Образование“ е резултат от завишените единни разходни стандарти, които от 1 януари се превръщат в увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с минимум 17%, осигурени от Правителството.

Политиката за запазване на учебните заведения по населените места също продължава и в Бюджет 2020. Стефанова подчерта, че това вече е трайна тенденция, чрез дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата в населените места, където броят на децата е доста по-малък в сравнение с града.

С 30 хил.лв. ще бъде обезпечена Програмата за закрила на детето, която осигурява  подпомагането на талантливите деца.

Повече информация във видеото: