Радиана Стефанова: Иновативното обучение ще бъде приоритет в Общината

Поканата към Общината идва от високотехнологични казанлъшки фирми, заедно с представители на науката, като Техническия колеж в Казанлък и местната Търговско-промишлена палата. Дейността на сдружението ще бъде насочена към иновациите, технологиите, икономическото и техническото развитие и реално към създаването на работещо партньорство между бизнес и наука в името и в подкрепа на икономическото развитие на региона.

Очакваната финансова помощ е в размер на близо 60 млн.евро – европейско и национално финансиране, които ще бъдат разпределени по равно между шестте региона, или близо 10 млн.лв. ще бъдат за Югоизточен регион.