Разбраха се: 850 лв. за медицинска сестра и 660 лв. на лелка в детските ясли

В основата на разговорите бяха предложения по Проекта за бюджет 2020г. В представения Проект за бюджет за 2020 година е заложено увеличение на работните заплати с 10 на сто на всички общински служители, във всички общински звена.

В заседанието на тристранния съвет взеха участие Кметът Галина Стоянова, новият зам.-кмет по финанси Драгомир Петков, председателите на местни синдикални структури Цветанка Пискова – КТ „Подкрепа“ и Николай Маринов – КНСБ и Ангел Скендеров – председател на Търговско-промишлена палата – Казанлък.

Участниците в срещата обсъдиха въпроси, свързани с трудово-осигурителните отношения, колективното трудово договаряне, заетостта и икономическата ситуация в региона. Страните в разговорите се разбраха да преразгледат анализа на приходната част на бюджета към месец април, 2202г. и при запазване на числеността на децата в яслите, което е условие за ненамаление на бюджета им от Държавата, да се постигне увеличението на 900лв. по Отрасловото споразумение на синдикатите.