Разширява се капацитетът на Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Допълващата услуга се изпълнява по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Така социалната услуга, която до сега Община Казанлък предоставяше на Горещия телефон на Общината 0 700 400 56 за доставка на храна и лекарства на възрастни и самотноживеещи хора, ще продължи до края на каледнарната 2020 г. и ще обхване много повече нуждаещи се по населените места в общината.

В рамките на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Община Казанлък предоставя услуги по домовете на 245 потребителя от допустимите целеви групи както следва: възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина и за които има необходимост от предоставянето на подобни почасови услуги

Общият размер на осигуреното финансиране е 392 411,60 лв., което ще даде възможност за качествена грижа към застрашените в най-голяма степен жители на община Казанлък, в условията на наложената социална изолация заради  COVID-19.

Снимката е илюстративна.