Реконструкцията на улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ Продължава

Единият от тях е свързан с реконструкция на улиците „Олимпиада“ и „Толиати“. Коева подчерта, че тяхното изпълнение е факт още в началото на строителния сезон. Реконструкцията обхваща изграждане на тротоари на улица „Олимпиада“, където до момента на ремонта не е имало такива, а в обхвата на улица „Толиати“ – подмяна на тротоар пред блок 41, както и асфалтиране на пътното платно с две ленти и ширина 7 метра. Коева подчерта, че този проект в голямата си част е приключен.

Към момента е изградено отводняване на улица „Олимпиада“ от север, където кварталът е с изработен подробен устроийствен план, но там все още няма реализирани строителни дейности и повърхностните дъждовни води е трябвало да бъдат отведени съответно извън платното. Такова отводняване е реализирано. Положен е първият пласт на асфалтовата настилка, като до полагането на окончателния пласт от асфалт по пътното платно ще бъде изчакан известен период от време, предвид факта, че преди изграждането на асфалтовата настилка по улицата е изпълнен проект по подмяна на главен водопровод, който е добре уплътнен от строителната фирма, но въпреки всичко, се очаква, че може да настъпят известни деформации: „Затова ще изчакаме някакъв период между основата, която сме положили в момента от асфалт и втория, износващия пласт, за да следим за евентуални деформации. Мисля, че е важно да отбележа, че преди да бъде положен първият пласт, фирмата – изпълнител на асфалтовите дейности направи лабораторни замервания и характеристиките на положената основа бяха в норма. Но въпреки това, предвид факта, че там доскоро имаше изкопи за полагане на водопровод, ние сме изключително предпазливи и искаме да вземем всички мерки, за да може износващият пласт асфалт, който ще се положи да бъде с много добро качество.“

По думите на заместник-кметът Даниела Коева, друг съществен обект свързан с подобряване на инфраструктурата, който изпълнява Община Казанлък е реконструкцията на улица „Войнишка“ и районът северно от нея – улиците „Крън“, „Гоце Делчев“, „Надежда“, „Трети март“ и „ Станьо Гъдев“. В този район е подменен водопроводът. Предстои асфалтиране на улиците и едновременно с това започва и подмяна на водопровода по улица „Войнишка“. Подмяната ще започне от източната страна на улицата, при кръстовището с улица „ген. Столетов“ и ще продължи до кръстовището с улица „Вожели“. След подмяната на водопроводите на улица „Войнишка“, тя също ще бъде асфалтирана.