Събраха се 5 съседски общини За партньорство по Европейски проекти

Срещата със съседни общини за създаване на партньорство за изработка на общи проекти с европейско финансиране през следващия програмен период 2021 – 2027 се проведе в Зала 6 на Община Казанлък.

Срещата бе по инициатива на Кмета Галина Стоянова и с участието на областния управител на Стара Загора Гергана Микова. Интерес по темата изразиха кметове и представители на общините Павел Баня, Мъглиж, Гурково, Николаево.

Разговорите имаха за цел да се намерят допирни точки в развитието на Казанлък и на съседните общини, по които съвместно могат да бъдат изработвани проекти за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейския съюз в следващите седем години.

Присъстващите обсъдиха възможностите, на базата на местните ресурси по места да се постигне развитието на всяка от общините, а така – и на региона.

Представители на фирма „НСОРБ-Актив“ЕООД направиха разяснения за различните възможности за кандидатстване и форми на финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз чрез взаимодействие и партньорство между местните власти и заинтересовани страни от общността в близкото бъдеще.

Според новите правила за следващия програмен период, ще се финансират проекти, създадени в партньорство между местната власт, бизнеса, неправителствени организации и други (“заинтересовани страни”), на базата на разработени концепции за Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ).

Прессъобщение на Община Казанлък