Социална услуга „Асистентска подкрепа” разкрива Общината

„Асистентска подкрепа е новата социална услуга по Закона за социални услуги, която разкрива Община Казанлък през 2021 г.

Специализираната социална услуга включва:

– подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата със следните дейности:

·        самообслужване,

·        движение и придвижване,

·        промяна и поддържане на позицията на тялото,

·        изпълнение на ежедневни и домакински дейности и

·        комуникация.

–         Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може  да бъде всяко лице:

·        в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

·        деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Казанлък са предвидени за включване в услугата 167  потребители,  като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един Личен асистент е трима.

Необходимият брой лични асистенти, които следва да обслужват горепосочения брой потребители е 56 човека.

Прессъобщение на Община Казанлък

loading…