Социалните проекти на Община Казанлък продължават и се развиват

Изграждането на Дневен център за лица с различни форми на деменция е един от проектите, които в момента реализира в социалната сфера Община Казанлък, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет  проекти с външно финансиране и хуманитарни дейности. Тя поясни, че строителните дейности са приключени, те са на стойност 580 хил.лв., от които 33 хил.лв. са собствен принос на Община Казанлък.

Цонкова подчерта, че предстои въвеждане на обекта в експлоатация. В момента се доставя оборудване и обзавеждане на Дневния център, за да може да бъдат приключени ремонтните дейности. През месец февруари 2021 година проектът ще бъде завъършен.

Община Казанлък работи и по подаване на проекто-предложение за разкриване на социалната услуга в Дневния център за деца и младежи с множествени увреждания. Той се намира в сградата на Детска ясла „Надежда“.

„Може би през месец юли, след решение на Общинския съвет за кандидатстване, проектното предложение ще бъде подадено и след неговото одообрение ще започне разкриването на социалната услуга. Към момента сградата все още не функцинира. Същото ще направим и след като бъде обявена схемата за кандидатстване и за разкриване на социалната услуга за Дневния център за лица с деменция“, поясни Цонкова.

Община Казанлък изпълнява и други два проекта в социалната сфера „Патронажна грижа“.

Единият по компонента 2 – за предоставяне на здравно-социална услуга, който се изпълнява от месец февруари 2020 година и ще продължи до месец февруари 2021 година, другият по компонента 3 – във връзка с пандемията на COVID – 19, в рамките на който се закупуват хранителни продукти и необходими медикаменти за нуждаещи се лица.

Продължителността му е до края на 2020 година. Продължава и проектът „Топъл обяд“.

Свързани публикации

Удължават срока за услугата “Топъл обяд”

“Домашен социален патронаж“ обслужва близо 600 нуждаещи се казанлъчани