Строителните дейности по ремонта на Надлез „Катекс“ продължават по график

Изпълнението на строителните дейности по ремонта на Надлез „Катекс“ се извършва съгласно определения график, каза заместник-кметът по строителство инж. Даниела Коева.

На 15 юли е направено първото повдигане на връхната конструкция при стълб №1. След направеното повдигане с хидравлични цилиндри са демонтирани старите стоманени лагери. „Мястото където те бяха монтирани се почисти от остатъци от премахнатите пластове настилки, както и бяха обработени стоманените плочи, които бяха корозирали“, поясни Коева. Тя подчерта, че на тази фуга вече са изградени подложките за новите лагери, които са доставени в началото на месец август от Италия. Те са вече на обекта и на първата фуга вече са монтирани новите лагери, съответно връхната конструкция е свалена, т.е тя е в проектното си положение. Към момента се работи на следващия стълб, където има изградено скеле, също е повдигната конструкция и предстои да бъдат извършени същите действия като на фугата при стълб №1.

Коева поясни, че затварянето на участъци, които се намират в непосредствена близост до ремонтните дейности е свързано с действията по демонтиране на парапета, които и към момента текат. Успоредно се работи по ремонта на конструкцията, която е една от най-съществените дейности, които се извършват на този надлез. Тя се извършва отдолу под съоръжението, според технологията, приета от целия екип от проектанти, строители, надзор. А именно, да бъде повдигана връхната конструкция на съоръжението и да се подменят старите стоманени лагери с нови, като са отчетени всички фактори, които биха могли да повлияят.

Коева бе категорична, че по време на изпълнението няма промени в технологията, тя се изпълнява по начина, по който е одобрена и приета още преди започване на дейностите. Очакванията са, че работата ще продължи със същия темп. Успоредно с тази съществена работа, там където е възможно в участъците се продължанва с демонтажните работи, за да може след като се подменят лагеритге по съоръжението и се обработи самата конструкция с всички предвидени дейности да се започне с надграждане на настилките от горната страна на надлеза.