Теменужка Люцканова: Общината разполага и използва компостираща станция

Един от последните обекти, по които работи в продължение на две месеца Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ е облагородяването на пространство в южната част на Казанлък, каза управителят на предприятието Теменужка ЛюцкановаТя поясни, че в рамките на проекта е направено тротоарно пространство с бехатон, след което са освежени детските съоръжения на намиращата се там детска площадка, поставени са пейки. В западната част е направено ново съоръжение за Казанлък, което е пилотно – направено е ограждение тип джоб, с бетонови тухли, където са позиционирани два контейнера тип бобър и един „лодка“, с цел точно в този контейнер, живеещите наблизо да изхвърлят зелен отпадък от градините си. Изграждането на съоръжението е съобразено с това, че кварталът е населен предимно с къщи, което предполага, че има достатъчно зелен отпадък от градините там 

Теменужка Люцканова поясни, че Община Казанлък е една от малкото, които разполагат с компостираща станция. Квотата, която може да бъде използвана са 180 тона зелен отпадък. Всички окастрени клони от дърветата се шрейдират с шрейдера на Общинското предприятие и се предават за компостиране. По-едрата трева, която се коси, също се откарва до компостиращата система, както и събраните изпадали по тротоарите, парковете и градините листа от града през есента. Всички те преминават  през специална технологична обработка, при която се получава биотор. 

Общината вече има първите 20 тона произведена биотор, която се използва в парковете и градините в Казанлък.