Удължава се срокът на анкетното проучване относно Вашите идеи и проектни предложения за развитието на Община Казанлък в периода2021 – 2027 година

Община Казанлък информира всички граждани и заинтересовани лица, че крайният срок за попълване на анкетната карта относно вашите идеи и проектни предложения за развитието на общината в периода 2021 – 2027 година се удължава до 18.12.2020 година, включително.

Анкетното проучване се организира във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година –  главният стратегически документ на общината за новия  програмен период, който служи за определяне на актуални  проблеми и нужди, потенциал за развитие и приоритети за следващите седем години.

Приканваме гражданското общество, бизнеса, държавните и общински структури, всички заинтересовани лица и организации активно да се включат в определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им като споделят проектни предложения, които ще спомогнат общината да се превърне в по-привлекателно и сигурно място за живеене, което да предлага повече възможности за развитие и технологични решения.

Споделете вашите очаквания бързо и лесно ТУКhttps://forms.gle/C5XaUySMW3MS1AwP6

Анкетното проучване предоставя възможността на казанлъчани да идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат решения и да работят за реалната промяна на ситуацията.

Снимка: Илиян Мичев

loading…