Удължават срока за услугата “Топъл обяд”

От началото на работата по проекта на 04.05.2020 г. до момента топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб, десерт всеки работен ден достига до дома на 200 потребители.

Целта на „Топлия обяд“ е подобряване на качеството на живот на уязвими хора, които не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна, в условията на обявената извънредна ситуация.

Дейностите по проекта се изпълняват от „Домашен социален патронаж“, гр. Казанлък. Информация и/или заявка за включване в услугата „топъл обяд“ може да бъде подавана на следните телефони: 0884 600 281, 0431 98 285, както и на ел. поща dspkz@abv.bg, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

За да бъдат включени в „топъл обяд“ потребителите трябва да попадат в следните целеви групи:

· Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

· Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

· Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В допълнение към доставянето на топлия обяд нуждаещите се могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост. Покупките се извършват с техни лични средства.

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък“ е финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.

Пресцентър на община Казанлък

Община Казанлък е одобрена по целевата програма за топъл обяд