УКРОТЯВАТ “СТАРАТА РЕКА”

Община Казанлък започна работа по двата проекта за корекция на коритото на Старата река до казанлъшкия квартал „Крайречен“ и на дерето на реката в село Енина, до вливането му в „Крънската вада“. Двата проекта са сред главните в Инвестиционната програма на Общината за 2019г. и се изпълняват със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет. Дейностите засягат двата участъка, които пострадаха най-тежко по време на поройните дъждове и овладяното наводнение на 25-и срещу 26-и май през 2016г.

В Енина Кметът Галина Стоянова и представители на нейния екип се срещнаха с изпълнителите на проекта и местни жители. Бяха разяснени основните дейности, а именно – изграждане на два нови моста, с ширина 8м. и дължина 5м., плюс прилежащата улица. На срещата всички страни по процеса на укрепването на енинското дере се разбраха, че за улеснение на енинци до цялостното изграждане на новите два широки моста старите няма да бъдат премахвани. В последствие, тяхното отстраняване е наложително, защото те не подлежат на обезопасяване и носят риск за преливане на реката в отделните участъци на енинското дере.

Специална комисия описва щетите след кризисната майска нощ преди две години и с Констативен протокол Община Казанлък предприема искане за финансиране от Комисията още на 27.07.2016г. Заради промени в правилника на организацията на дейността на Комисията, през февруари, 2017г. Община Казанлък подновява искането за финансиране. В края на месец март, 2017г. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет решава отпускането на средства от държавния резерв за „предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии през 2017г. , и дава на Община Казанлък финансиране в размер на 373 728 лв. за Инвестиционен проект за възстановяване и изграждане на „Коритото на р.Стара река, кв.“Крайречен“, град Кзанлък ( Подобект 1 ) и „Дере, участък на р.Стара река – село Енина, община Казанлък“ ( Подобект 2 ). Междувременно, поради неотложност, Общината със собствени сили и средства изгражда частично двете най-засегнати подпорни стени и почиства част от речното корито. Одобрените 373 728лв. са необходими за подобрения на двата обекта – в града и село Енина.

В града се работи по изграждане на нова подпорна стена, след което по най-близката до реката улица „Орфей“ ще бъде положена трайна настилка.

Работите в двата участъка, в зависимост от метеорологичните условия, трябва да приключат през пролетта на 2019г.