Уязвимите групи служители да бъдат освободени от задълженията си по време на извънредното положение

Този режим да се прилага и към родителите на деца до 8 клас включително, които нямат възможност да оставят децата си на други членове на семейството, както и а други служители по преценка на органа на администрацията.

Това препоръча Галина Стоянова по време на онлайн пресконференция, която се проведе вчера във фейсбук, кметът на Казанлък Галина Стоянова заяви, че във връзка с извънредните мерки, които бяха въведени в държавата и съответно в Община Казанлък, в администрацията на Общината са предприети всички необходими действия да бъде сведена до минимум и в същото време да продължава да обслужва най-услуги, които гражданите търсят.

От 180 човека в администрацията в момента работят 62 служители – фронт офисите в деловодството на Общината и в деловодството на ГРАО и “Местни данъци”.

Кметът на Казанлък препоръча на административните структури, които не са към Община Казанлък, да освободят от работа уязвимите групи служители, а именно: бременни жени, хора с увреждания, хора с хронични заболявания, служители на възраст над 60 години, жените в процедури “Инвитро”.

Този режим да се прилага и към родителите на деца до 8 клас включително, които нямат възможност да оставят децата си на други членове на семейството, както и а други служители по преценка на органа на администрацията.

Относно работата на търговските обекти Галина Стоянова поясни още веднъж какво нарежда заповедта на Министъра на здравеопазването:

“Всички търговски обекти могат да работят при спазване на условията за осигиряване на дистанция 1,5 метра, когато има нужда от чакане на хора и пропускливост на магазините до трима за по-малките помещения, и за по-големите, каквито са хранителните магазини, максимум до 10 човека. Всички търговски обекти, които работят трябва да спазват и строгата дезинфекция, която е предписана в съответните заповеди.”, заяви Кметът.

На въпросът от гражданин “Защо Арсенал работи, а други предприятия работят?” Галина Стоянова отговори:

“Националният щаб не е излязъл с изрична забрана за затваряне на предприятията и фабриките. Решението за затварянето на Арсенал е взето от борда на директорите, в лицето на г-н Ибушев. Останалите работодатели могат да вземат решенията си въз основа на своя преценка и въз основа на решенията на борда и управленията им.”, допълни Стоянова.

Галина Стоянова поясни още кои органи са оторизирани да изпълняват контрол дали се спазват превантивните мерки. Това са Районното полицейско управление и служебните лица, упълномощени със заповед на Кмета в Община Казанлък.