В Голямо Дряново се извършват инфраструктурни ремонти

По думите на кмета на Голямо Дряново един от важните проекти, по които се работи в момента е укрепване сградата на кметството, която е строена през 80-те години на миналия век. Ремонтът е абсолтно наложетелен.

Проведена е среща преди 2 седмици с кмета Галина Стоянова и представители на местния бизнес. Представител на местния бизнес е изразил готовност част от ремонта да бъде поет от фирма, друга част да бъде поета от Община Казанлък.

„В момента сме на етап на изготвяне на проект за укрепване на сградата на кметството. Имаме офертите. Предстои Община Казанлък да избере фирма – изпълнител на проекта. Това е важен проект, който предстои да бъде реализиран, защото сградата на кметството започва да става и обществено опасна“, подчерта Апостолов.

Той поясни, че по отношение на инвестиционната програма на Община Казанлък през 2020 година, за село Голямо Дряново е заложено чакълиране на улица в вилната зона, която е около 200 метра: „Голямо Дряново е едно от най-малките села в Община Казанлък и съответно финансирането е по-малко, но все пак успяваме да реализираме проектите си.“

Апостолов подчерта също, че Голямо Дряново е единственото газифицирано село в общината. И до края на годината предстои газифицирането и на още един квартал.

За 2020 година е заложено освежаване на парковото пространство в селото, като по този проект вече се работи и той е почти изпълнен, отново с подкрепата на местния бизнес.

Друг важен проект за Голямо Дряново е ограждане на около 200 метра от новата част на съществуващия в селото гробищен парк.

От началото на 2020 година са извършени извънредни и редица текущи дейности от кметството на селото, като е подменена маркировката.