Общината предприе мерки срещу пролетни наводнения

В добро състояние са водните обекти на територията на община Казанлък. Слави Иванов, ръководител на Аварийно – спасителна група в Общината, поясни, че с оглед на предстоящия дъждовен пролетен период, в района на Казанлък няма много валежи, не е обилно и снеготопенето. Ситуацията се следи и може да се реагира своевременно.

На територията на община Казанлък има 28 микроязовира, голяма част от тях имат арендатори и наематели. Всички те са уведомени за изискванията за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Изпратени са им точно описани мерки, които трябва да предприемат с цел недопускане на аварийни ситуации. Това включва да поддържат определено ниво на водата, което не застрашава безопасността на околните населени места, да не допускат израстването на дървесна или храстова растителност и да поддържат изпускатели и преливници в добро състояние.

Иванов поясни също, че два пъти в годината се правят проверки, съгласно закона за водите и Наредбата за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях: „Проверките са всеобхватни – какво е състоянието на изпускатели и преливници. Вследстние на направените констатации се правят ремонтни дейности, ако е необходимо.”

По отношение на реките и деретата, Слави Иваном подчерта, че със заповед на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова са уведомени всички кметове на населени места относно мерките, които трябва да спазват, а именно, да поддържат нивата на реките и деретата, да ги следят, особено с оглед на проливни дъждове и предвид предстоящо снеготопене.

Определен е и редът, по който да се получава информацията в дежурната при Общинския съвет по сигурност, и да се задейства цялата процедура при възникване на кризисни ситуации.

Язовир „ Копринка” е най – голямото съоръжение на територията на община Казанлък. Той е собственост на Националната електрическа компания и се поддържа непрекъснато. Наблюдението е постоянно.