Вечер на етносите се проведе в училището в Овощник

В Основно училище „Д-р Петър Берон“ – село Овощник се състоя вечер на етносите като част от проекта „Взаимодействие и интеграция“, по който учебното заведение работи и през учебна 2020/2021 година. В нея взеха участие ученици и техните родители. Директорът на учебното заведение Димитър Гайдаров разясни на присъстващите родители какво е свършено до момента по проекта, който принудително бе прекъснат от извънредното положение в страната по повод пандемияна на COVID – 19. Родители и деца имаха възможността да се запознаят и с различните фолклорни инструменти, характерни за различни етноси, които са закупени със средства от проекта. Част от презентацията бяха и кулинарни изкушения от кухнята на различни етноси. Пред родителите деца показаха наученото от тях в музикалните дейности на проекта.

Проектът се реализира по програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието. Партньори на училището в Овощник са неправителствените организации Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ и „Юнайтед Авангард Артист“ към Народно читалище „Възродена Искра“ в Казанлък.

Димитър Гайдаров за пореден път поясни, че приоритет в дейностите по проекта е реализирането на форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, в която да се осъществява ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В рамките на проекта чрез различни форми взаимно се опознават родители и деца от различни етноси, като целта е възпитанието им в дух на толерантност, включване на родители в възпитателния процес, създаване на условия за успешната им социализация чрез музикални и терапевтично-психологически иновативни дейности, засилване на мотивацията на деца и родителите им за участие в образователния процес чрез преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Една от най-важните цели на проекта е вече създаденият „Кът на родителя“, който в рамките на проекта действа като своеобразна малка сцена и се използва за съвместната работа в двата клуба „Толерантност“ и „От нищо-нещо“ на родители, ученици, учители, доброволци, психолог и експерти от неправителствения сектор.

В проекта участват част от екипа на Основно училище „Д-р Петър Берон“, ученици, родители, доброволци, както и екипи на партниращите НПО, включително и международни доброволци по Европейски корпус за солидарност, които във времето на реализиране на дейностите са в Казанлък. Непреки участници в проекта са и всички обучаващи се в училището в Овощник и техните родители, а също така в него се включват и представители на местната общност.

Общата стойност на проекта е 16 хил.680 лв.