Общината

Ядец! Социалистите отново удариха на камък

Но уви, Областният съд и Районната избирателна комисия определиха жалбата на Клуб на жените социалистки – гр. Казанлък, като НЕДОПУСТИМА.

В жалбата посочена от тях, е изразено принципно несъгласие с продажбата на имота с адрес: с.Равда, общ. Несебър. Те посочват, че същият е социално значим, защото на това място може да се изгради база за отдих на жителите на общината. Обоснована е емоционална свързаност с имота. Членовете на клуба, като жители на Община Казанлък, сочат също, че заплащат местни данъци и такси, с които се формира общинския бюджет. С тези обстоятелства се обосновава правния интерес от оспорване на решението на Общински съвет Казанлък и се моли съда за неговата отмяна.

Правният интерес на жените социалистки – гр. Казанлък, както и на членовете му като граждани на гр. Казанлък, не е пряк, личен и непосредствен. В случая Клуб на жените социалистки – гр. Казанлък не заявява никакви свои материални права върху имота, предмет на правния спор, поради който и жалбата му следва като процесуално недопустима да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати по отношение на този жалбоподател.

От тук започна всичко:

БСП- Казанлък хвана ГЕРБ в нарушение на изборния кодекс. Иска санкции

 

 

 

 

 

 

Кметът на Казанлък да отговори защо гонят съветници?

Още Новини