За втори път обявиха конкурс за Директор на Художествената галерия

Първият конкурс за директор на Художествената галерия в Казанлък,  бе анулиран заради отсъствието на член от Конкурсната комисия по време на нейното заседание, а именно – директор на национален или регионален музей, според чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

На първия конкурс имаше трима кандидати: казанлъшката художничка Ваня Запрянова, досегашният директор на Галерията Христо Генев и живописецът и фотограф от Стара Загора Светлозар Недев.

Както и при първия конкурс изискванията към кандидатите са: да имат висше образование с квалификационна степен „магистър“;  професионално направление-теория на изкуствата, изобразително изкуство, филология, администрация и управление; професионален опит по специалността – 3 години; организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Кандидатите за директор на Художествената галерия ще преминат през събеседване и защита на концепция за дейността и развитието за период от 3 години, подробно разработена за първата от тях.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 16.30 часа на 28 септември 2020 г. Документите ще се приемат в сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2 – „Деловодство“ – всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Повече за изискванията и нужните документи за конкурсите може да видите на сайта на Община Казанлък.

Свързана публикация

Още по-успешен 2-ри мандат на директорите на ЛХМ “Чудомир” и Общинския театър пожела Кметът на Казанлък