Започва изграждането на канализацията в Крън

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е одобрен вторият подетап на проекта за изграждане на канализация в град Крън, каза Лилия Цонкова, заместник-кмет проекти с външно финансиране и хуманитарни политики. Тя поясни, че е обявена обществена поръчка за изпълнение на дейностите, има избран изпълнител и след като изтече срокът за обжалване, ще започне реалното изпълнение. Стойността на проекта е 1 млн. 900 хил.лв., като той вклюлчва само подмяна на канализация и възстановяване на асфалтовата настилка. Дейностите ще обхванат югозападната част на град Крън, като в тази част ще бъдат присъединени всички съществуващи канализационни мрежи и ще бъдат изградени нови такива. След това ще бъде подадено ново проектно предложение, за да бъдат продължени следващите етапи.