37., които казанлъчани избраха, се Заклеха Дружно да им служат Вярно

Останалите са били в предишния или в предходни състави на местния парламент.

11 са жените в общинския съвет на Казанлък, който е съставен от 37 съветници.

Юридическото лоби в местния парламент е представено от общо 6 прависти.

Има и двама лекари. Инженерите в общинския съвет са седем, а икономистите петима. Останалите са педагози, представители на частния бизнес, има един фармацевт, доктор на историческите науки и др.