Общинският съвет прие решения и без съветниците от БСП

Поради епидемичната обстановка днешната сесия на Общинския съвет започна отново без медии и без гости, както всички негови заседания от обяваването на извънредното положение в България на 13-и март.

Решението да не бъдат допуснати журналисти бе взето с 21 гласа „За“. Против бяха 14 съветници – основно от групата на БСП, представителят на ВМРО и още четирима съветници, а един съветник се въздържа.

По време на проведеното днес редовно заседание на местния парламент Илияна Жекова, от името на групата съветници от ГЕРБ, предложи Общинска администрация да изготви Проекто – програма за премахване на метални контейнери за паркиране от всички зони на град Казанлък с хоризонт края на мандат 2019г.-2023г.  В срок до месец септември 2020г. проектът да бъде внесен за разглеждане от Общински съвет.

ГЕРБ предлагат на мястото на премахнатите гаражи да бъдат изградени красиви паркоместа. Средствата за изграждането им да бъдат предвидени в Бюджета на Община Казанлък за съответната година. Програмата да предвижда поетапното премахване на ламаринените гаражи, като се използва опитът от Програмата за саниране по отношение на създаване на сдружения на етажната собственост.

По-нататък в предложението Жекова поясни, че създадените вече сдружения, или новосъздадени такива, да внасят в общинска администрация протокол, от който да става ясно, че минимум 98 % от всички членове на сдружението са съгласни ламаринените им гаражи да бъдат премахнати: „Това ще гарантира по – бързото изграждане на новите паркоместа. Кандидатстването на сдруженията да бъде на принципа „Първи по ред, първи по право”, докато се достигнат предвидените за съответната година бюджетни средства.“

В мотивите си за това предложение Илияна Жекова посочи, че от много години Казанлък се загрозява от ламаринени гаражи, които не се използват по предназначение, не се поддържат добре, около тях трудно се почиства, обрасли са в треви и храсти, а пространствата около някои от тях са се превърнали в нерегламентирани сметища.

„ По време на предизборната кампания, а и след това с колегите общински съветници от ГЕРБ сме осъществили многобройни срещи с граждани на Казанлък, които изразиха пред нас мнението и очакванията си за разрешаването на този проблем“, каза Жекова и допълни, че общинските съветници от ГЕРБ подкрепят и работят за реализирането на Програмата за управление на Кмета на Община Казанлък за мандат 2019 – 2023г., където е предвидено да бъдат изградени места за паркиране и нови паркинг зони.

„Всички сме наясно, че една такава промяна е наложителна, и е в интерес на гражданите на Казанлък, а и ще промени естетическия облик на града ни“, каза Жекова.

Тя подчерта, че през последните години броят на личните превозни средства се е увеличил многократно и местата за паркиране в жилищните зони и околоблокови пространства не достигат: „Всички виждаме, че след извършване на мащабния ремонт на кв. „Изток” пространството е различно и красиво, а за личните превозни средства на гражданите има достатъчно паркоместа.“

Снимка:kazanlak.online