Парите на Общината

Оттеглям доклада си за новите данъци, защото постъпиха допълнителни предложения от граждани и неправителствени организации

Кметът Галина Стоянова оттегли доклада си за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на Община Казанлък, включен в проекта за дневен ред на заседанието на Общински съвет – Казанлък на 28 януари 2020г.

В мотивите си за ползването на това нейно право, на основание член 97 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, Галина Стоянова посочва „постъпили допълнителни предложения от граждани и неправителствени организации за прецизиране и повторно внасяне на предлаганите промени в Наредба №26“.

Още Новини