24 български Университети и Колежи ще се представят на Изложение в Казанлък

“Изложение на университетите и колежите в България” тази година ще бъде проведено на 22.10.2019г. от 11:00 до 16:00 часа, в сградата на Младежки дом, Казанлък. Младежкият общински съвет организира това събитие, защото миналата година то получи невероятен отзвук, и е един изключително полезен контакт между зрелостниците в Казанлък и представителите на едни от най-търсените университети и колежи от страната. За целта и тази година всеки университет или колеж ще има свое обособено място, с маса и столове, на които кандидат-студентите, заедно с представителите на институтите, ще могат да проведат диалог относно кандидатстване, прием, програма и реализация. Очакваме много интересни неща, които участниците са подготвили, а едно от тях е тестване на VR очила.

Университети и колежи, участващи в изложението са:

Университет по библиотекознание и информационни технологии; ЧПК ОМЕГА; Софийски университет “Св. Климент Охридски”; Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”; АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ; Нов български университет; Висше училище по застраховане и финанси(ВУЗФ); Технически Университет – София, Филиал Пловдив; Стопанска академия “Димитър А. Ценов”; Технически колеж-Казанлък; ВТУ Т Каблешков София; Тракийски университет; Технически университет – Габрово; НСА “Васил Левски”; Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”; Висше училище по мениджмънт; Медицински университет – Плевен; Филиал Сливен към МУ-Варна; Висше Военновъздушно училище „Георги Бенковски“; Технически университет; Лесотехнически университет; Технически Университет – Варна; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Химикотехнологичен и металургичен университет.

Очакваме Ви!

Младежки oбщински съвет-гр. Казанлък