250 лв. за дете в 8-ми клас, Ваучер за море на медицинския персонал на първа линия – 210 лв.

Лекарите и друг персонал на първа линия в битката с коронавируса в лечебните заведения ще получат ваучери за почивка на стойност 210 лв. като тя трябва да е поне за 7 дни и да е в държавни почивни бази или места за рехабилитация.

Ваучери ще получат и командировани служители на здравната каса за работа, свързана с коронавируса както и служители на регионалните здравни инспекции.

В заключителните разпоредби на закона се прие парите за безработица през 2020 г. да могат да се харчат и за мерки по заетостта.

Депутатите решиха още с друг текст с еднократна помощ да бъдат подпомогнати родителите на записани за 8 клас ученици в държавни или общински училища за следващата учебна година.

Това изменение се прави в Закона за семейни помощи за деца като от помощта ще се възползват тези, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е до 450 лв. За тази година помощта ще бъде 250 лева за дете.

Депутатите допуснаха нискоквалифицирания персонал в заведенията и хотелите да се осигурава на минималната работна заплата, а не на 800 лв. доколкото бе повишен прагът за сервитьори, готвачи и др.

В заключителните разпоредби на закона се прие парите за безработица през 2020 г. да могат да се харчат и за мерки по заетостта.

Източник:pariteni.bg