Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 19.01.2021 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Старши експерт “Екология”Висше – Екология и опазване на околната среда, Биология и управление на природните ресурси, Управление на водни обекти, земи и гори, Стопанско управление, компютърни умения, 1 г. стаж по специалността
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Учител-лектор по изобразително изкуствоВисше – учител по изобразително изкуство, компютърни умения
1АсистентВисше – магистър – агроном, английски език, компютърни умения
3Консултант, продажбиСредно
1Обслужващ, магазинОсновно, средно
1СервитьорСредно
20Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
49Монтажник, изделия от металСредно
1Машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машиниСредно, квалификация, технически умения
1Шофьор, автобусОсновно, категория Д, 1 г. стаж
10ОхранителСредно
20КофражистОсновно, средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по български език и литератураВисше – учител по български език и литература, компютърни умения
1Психолог, училищенВисше – Психология, компютърни умения
1Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
3Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
1ОпаковачСредно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 19.01.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…