Актуална информацията за Обучения на безработни в сайта на АЗ

Подробна информация за всички обучения, финансирани от държавния бюджет, които Агенцията по заетостта предоставя на безработни лица, е събрана на едно място в новата рубрика „Графици за обучения” в официалния сайт на институцията.

В рубриката са представени графиците на обученията, които се провеждат в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО), Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към Министерство на труда и социалната политика и по проекти на социалните партньори.

За улеснение на търсещите възможности за придобиване на нови ключови компетентности или професионална квалификация с кратко описание са представени електронните и присъствени начини за включване в обучения.

Безработните могат да заявят желанието си за участие в обучение, което е предвидено в представените графици като предстоящо, чрез електронната услуга 1956 „Включване в обучение на възрастни”.

Желание за включване в обучение, което предстои съгласно публикуваните графици, може да се заяви и на място в дирекция „Бюро по труда” по покана или при среща с трудовия посредник. За целта се попълва заявление по образец, което може да се изтегли от рубрика „Търсещи работа/Електронни административни услуги” или оттук.

Кандидатите за включване в обучения, могат да отразят желанието си за участие в обучение, което не фигурира в публикуваните графици чрез попълване на on-line анкетен формуляр „За желаещи обучения.

Участниците в обучения, организирани от Агенцията по заетостта, могат да се включат в проучване на удовлетвореността от участието в професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност, чрез попълване на on-line Анкета за участници в обучение.

Анкетните формуляри са достъпни през сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Анкети за работодатели и търсещи работа лица”, тук.

Източник: Агенция по заетосттa