Американски специалисти предават опит на работещите с деца в Казанлък

От 14 до 18 октомври 2019 година Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък е домакин на обучения, насочени към повишаване на компетенциите на хората, които работят с деца в детските ясли, градини, училища и социалните услуги.

Темите на обученията са свързани с аутизма, предизвикателното поведение, запознаване с функциите на поведението и предоставяне на практически стратегии и насоки.

Преподавателите Анн Андрюс и Хана Ембри са специални педагози – бихевиористи и сертифицирани поведенчески аналитици. Дамите притежават богат опит и са водещи специалисти в Център за работа с деца с аутизъм в гр. Денвър, щата Колорадо.

За екипа на ДЦДУ това е поредно обучение, провеждано от утвърдените професионоалисти от САЩ Ани и Хана, както с любов ги наричат всички там. Благодарение на съвместната работа в ДЦДУ, Казанлък, качеството на предоставяните услуги е много високо, а постиганите резултати са впечатляващи.

Обученията, които се провеждат в момента в ДЦДУ предизвикват огромен интерес и са посещавани от много служители на казанлъшки ясли, градини, училища и социални услуги. Общият брой обучаващи се към момента е 64.

Обучението е напълно безплатно и е подарък от Анн и Хана и тяхната общност за хората от Казанлък, които работят с деца с увреждания или без увреждания. Защото през годините те са се убедили в качеството на работа и грижите за децата и хората с увреждания, които ДЦДУ и Община Казанлък предоставят.

Пресцентър на община Казанлък