Близо 40 милиона лева са Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв.

Почти 40 милиона лева са одобрените безлихвени заеми по Програмата за подпомагане на физически лица, по която гарант е Българската банка за развитие. Ръстът спрямо предишната седмица е с 5,3 млн. лева.

От вчера, 22 юни, и Пощенска банка започва да приема заявления за кандидатстване за безлихвен кредит.

По програмата работят още: Алианц банк, банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19.

Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

От 19 юни са в сила и обновените правила по програмата, публикувани на официалната интернет-страница на ББР: www.bbr.bg.

Източник: coronavirus.bg

Свързани публикации

Около 1 500 души седмично получават одобрение за безлихвен кредит

И ЦКБ започва да отпуска до 4500 лв. безлихвени кредити

Обявени са Изискванията към кандидатите за безлихвен кредит до 4500 лв.