Как защитава правата ни Новоприетият Закон за храните

С него се забранява рекламата на продукти, чиито съставки не отговарят на изискванията за здравословно хранене. За първи път се регламентира и търговията на храни чрез Интернет.

Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер. Регулация и контрол ще се извършва и върху хранителните добавки и търговията с тях.

Ще бъде създаден Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, който ще координира държавната политика в сектора, а в него ще има представители на всички заинтересовани страни.

Предвидено е създаването на публичен национален регистър за всички обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, който ресорната агенция ще поддържа на интернет страницата си. Същият регистър ще бъде създаден и за бутилираните минерални и изворни води.

Обозначението “Продукт от България” или „Добит в България“ ще се поставя върху храни, когато основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита на територията на България и всички етапи на производствения процес се осъществяват в страната.

Обозначението може да се придружава с географска карта или друг символ, който съдържа информация, че храната е произведена на територията на България.

Законът изрично забранява участието на деца в реклама на ГМО продукти.

Той определя още условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарение на продукти. Въвеждат се процедурите, които отбелязват храните при дарение и самия процес, регламентират се условията, при които може да се дарява един продукт.

Законът регулира и целия производствен процес.

Източник:pariteni.bg

Снимките са илюстративни.